სიახლეები

 • სიახლეები
 • ღონისძიებები
 • აირჩიეთ წელი
  • 2017
  • 2016
  • 2014
  • 2013
  • ყველა
 • აირჩიეთ თვე
  • იანვარი
  • თებერვალი
  • მარტი
  • აპრილი
  • მაისი
  • ივნისი
  • ივლისი
  • აგვისტო
  • სექტემბერი
  • ოქტომბერი
  • ნოემბერი
  • დეკემბერი
  • ყველა
 • GLA-მ წარმატებულად დაასრულა ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში

  საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) დაასრულა მორიგი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში ლოგისტ... სრულად

  12 ნოე 2018 / სიახლეები
 • GLA აცხადებს ტრენინგების ახალ პროგრამას

  საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) აცხადებს ტრენინგების ახალ პროგრამას კომპანიების წა... სრულად

  22 თებ 2018 / სიახლეები
 • ტრენერების ტრენინგი მოსავლის შემდგომ მართვაში

  21 დეკემბერს თბილისში საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) მოსავლის შემდგომ მართვაში ტ... სრულად

  25 დეკ 2017 / სიახლეები
 • GLA უზბეკეთში ტრენინგებს ატარებს

  გასულ კვირას უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენშტი საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) მორიგი... სრულად

  5 დეკ 2017 / სიახლეები
 • GLA-მ ცენტრალური აზიის სავაჭრო ფორუმში მონაწილეობა მიიღო

  GLA-მ აქტიური მონაწილეობა მიიღო 18-19 ოქტმბერს ალმა-ატაში გამართულ ცენტრალური აზიის მე-7 სავაჭ... სრულად

  26 ოქტ 2017 / სიახლეები
 • GLA-მ ტაჯიკეტში ტრენინგი ჩაატარა

  ივლისის თვეში ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) საქარ... სრულად

  31 ივლ 2017 / სიახლეები
 • GLA იწყებს ტრენინგებს ხილის და ბოსტნეულის მოსავლის შემდგომ მართვაში

  2017 წლის ივნისიდან საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია (GLA) პროექტ USAID ZRDA-სთან თანამშრომ... სრულად

  18 აპრ 2017 / სიახლეები
 • GLA-მ საგა იმპექსში ტრენინგი ჩაატარა

  საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციამ (GLA) საგა იმპექსის მენეჯერებს ჩაუტარა კორპორაციული ტრე... სრულად

  24 მარ 2017 / სიახლეები
წინა შემდეგი
დაგვირეკეთ: +(995 32) 2 10 27 01 ან მოგვწერეთ:: info@gla.ge

wevrobis ganacxadis forma

Ggavecani saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobis pirobebs,msurs gavxdewevri da monawileoba miviRo mis saqmianobaSi.

* ამ ველის შევსება აუცილებელია

 

zogadi informacia

*
*
*
*
*
*

iuridiuli informacia

*
*
*
*

sakontaqto pirovneba

*
*
*
*

wevrobis tipi

რეგულარული წევრი არაკომერციული ორგანიზაცია ინდივიდუალური წევრი

wevrobis ganacxadis forma

gTxovT upasuxoT


ras eliT saqarTvelos logistikis asociaciis wevrobisgan?
ra migaCniaT saqarTvelos logistikis asociaciis muSaobis prioritetad?
ra iqneba Tqveni an Tqveni kompaniis wvlili / aqtivoba saqarTvelos logistikis asociaciaSi?


usafrTxoebis kodi *

QGdtT