ჩვენი სერვისები

ტრენინგები

GLA ახორციელებს ტრენინგებს როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე დამწყები სპეციალისტებისა და სტუდენტებისთვის შემდეგ სფეროებში:

  • მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი
  • მოთხოვნის დაგეგმვა და მარაგების მართვა
  • სასაწყობო ლოგისტიკა
  • მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასებ

ტრეინგები მოიცავს როგორც მოკლე, ასევე საშუალო და გრძელვადიან სასწავლო კურსებს, რომლებიც შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილისაგან. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მისი მონაწილები შეძლებენ მიიღონ GLA-ს სერთიფიკატები.

კომპანიების დაკვეთით GLA ასევე ახორციელებს კორპორაციულ ტრენინგებს/ქოუჩინგს, რომლებიც დამკვეთის პრობლემატიკაზე და მათი გადაჭრის ღონისძიებებზეა ორიენტირებული. აღნიშნული ტრენინგები კომპანიებს სთავაზობს მათზე მორგებულ პრაქტიკულ ინტრუმენტებს და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მათ ეხმარებათ ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციაში, ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირებასა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში.