ჩვენი სერვისები

ნეთვორკინგი

GLA-ს ქსელს მიეკუთვნებიან ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვისა სფეროს როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი ექსპერტები კომპანიების ტოპ მენეჯერები, აკადემიური წრის წარმომადგენლები და პოლიტიკის განმსაზღვრელი სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომაგენლები.

GLA ახორციელებს შემდეგი კატეგორიების ღონისძიებებს:

ვორკშოპები

 

სადაც იკრიბებიან ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები და მენეჯერები და უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ გამოცდილებებსა და იდეებს დარგში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე. ვორკშოპების თემატიკის შერჩევა ხება GLA-ს წევრების მიერ წინასწარ.

ლოგისტიკის დღე

 

ყოველწლიური საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც ორიენტირებულია ნეთვორკინგზე და თავს უყრის ლოგისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის სექტორის ლიდერებს და პოლიტიკის განმსაზღვრელებს. ღონისძიება მათ აძლევს საშუალებას გაცვალონ მათი მოსაზრებები დარგის მიმართულებების და განვითარების შესახებ, ასევე მიაწოდონ ერთმანეთს ინფორმაცია ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს ლოგისტიკის ეკოსისტემის გაუმჯობესებას. ღონისძიება იძლევა იდეალურ შესაძლებლობას მონაწილეთა შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებისა და დარგში არსებული აქტუალური პრობლემატიკის და შესაძლო გადაწყვეტილებების განხილვისათვის.