ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

განათლება და ტრენინგი

პროექტის მიზნები

USAID-ის პროგრამის Competitiveness, Trade and Jobs Activity in Central Asia და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) დაკვეთით, GLA-მ ჩაატარა ტრენიგები საერთაშორისო ექსპედირებასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში ტაჯიკ და უზბეკ ტვირთების ექსპედიტორებისთვის. ტრენიგის კურსი ჩამოყალიბდა ექსპედიტორთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIATA) სტანდარტების შესაბამისად. ტრენინგის კურსის მორგება მოხდა ადგილობრივ მოთხოვნებზე. კურსმა მოიცვა ისეთი მოდულები როგორებიცაა: ხილის და ბოსტნეულის ლოგისტიკა, ცივი ჯაჭვის მართვა და ექსპორტის ლოგისტიკა. ტრენიგში მონაწილეებმა, ვინც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა, მიიღეს FIATA-ს დიპლომები.

 

ჩვენი მომსახურება:

  • საერთაშორისო ექსპედირებასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში ტრენინგის კურსის შემუშავება FIATA-ს სტანდარტებით
  • ტრენიგის ჩატარება ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში 70 მონაწილის მონაწილეობით
  • გამოცდის ჩატარება და სერთიფიცირება FIATA-ს სტანდარტებით