შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

კონსალტინგი ლოგისტიკაში და მენეჯმენტში

პროექტის მიზნები

თიბისი ბანკმა გადაწყვიტა შესყიდვების რეორგანიზაცია და შესყიდვების ცალკე დეპარტამენტის ჩამოყალიბება. GLA-მ ჩაატარა შესყიდვებთან და ლოგისტიკასთან დაკავშირებული ბიზნეს ერთეულების კროს-ფუნქციონალური ანალიზი და შეიმუშავა შესყიდვების დეპარტამენტის ახალი სტრუქტურა. გარდა ამისა GLA-მ ჩამოაყალიბა შესყიდვების სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) და დაეხმარა ბანკს მის დანერგვაში.

 

ჩვენი მომსახურება

  • ბანკში არსებული ლოგისტიკური პროცესების, მათ შორის შესყიდვები დასაწყობება, ტრანსპორტირება, აუდიტი
  • შესყიდვების დეპარტამენტის ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება
  • შესყიდვების SOP-ის ჩამოყალიბება

შესყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლების ტრენინგი და კლიენტის მხარდაჭერა SOP-ის დანერგვაში