პროექტები

შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

მოსავლის შემდგომ დამუშავებასა და ხილის და ბოსტნეულის ლოგისტიკაში სასერტიფიკატო კურსების შემუშავება და დანერგვა

მოსავლის შემდგომ დამუშავებასა და ხილის და ბოსტნეულის ლოგისტიკაში სასერტიფიკატო კურსების შემუშავება და დანერგვა

ლოგისტიკაში დუალური პროფესიული განათლების პროგრამის შექმნა და დანერგვა

ლოგისტიკაში დუალური პროფესიული განათლების პროგრამის შექმნა და დანერგვა

ლოგისტიკაში ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის დანერგვა

ლოგისტიკაში ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის დანერგვა

საქართველოში მიწოდების ჯაჭვის ოპერირების სარეფერენციო მოდელის (SCOR) დანერგვა

საქართველოში მიწოდების ჯაჭვის ოპერირების სარეფერენციო მოდელის (SCOR) დანერგვა

გერმანულ-კავკასიური ლოგისტიკური ცენტრის (GCLC) დაფუძნება

გერმანულ-კავკასიური ლოგისტიკური ცენტრის (GCLC) დაფუძნება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მარაგების მართვის და სასაწყობო ლოგისტიკის გაუმჯობესება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მარაგების მართვის და სასაწყობო ლოგისტიკის გაუმჯობესება