პროექტები

შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

შეყსიდვების სისტემის რეორგანიზაცია

საქართველოში საწყობის ბიზნესის განვითარების მიზანშეწონილობის კვლევა

საქართველოში საწყობის ბიზნესის განვითარების მიზანშეწონილობის კვლევა

Mc Donald’s საქართველოს A კლასის ცივი საწყობის განვითარება

Mc Donald’s საქართველოს A კლასის ცივი საწყობის განვითარება

მიწოდების ჯაჭვის აუდიტი და მაღალთაროებიანი საწყობის განვითარება

მიწოდების ჯაჭვის აუდიტი და მაღალთაროებიანი საწყობის განვითარება

ინდუსტრიული აქტივების სტრატეგიული შეფასება

ინდუსტრიული აქტივების სტრატეგიული შეფასება

ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების დისტრიბუციის და ავტოტექმომსახურების სტრატეგიული განვითარების გეგმა

ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების დისტრიბუციის და ავტოტექმომსახურების სტრატეგიული განვითარების გეგმა

სატვირთო გადაზიდვების ციფრული პლატფორმის ჩამოყალიბება

სატვირთო გადაზიდვების ციფრული პლატფორმის ჩამოყალიბება

საქართველოში 3PL ბიზნესის მიზანშეწონილობის ანალიზი

საქართველოში 3PL ბიზნესის მიზანშეწონილობის ანალიზი

ტრენინგები ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

ტრენინგები ლოგისტიკასა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

ტაჯიკეტსა და უზბეკეთში ტრენინგის ჩატარება საერთაშორისო ექსპედირებაში და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში

მოსავლის შემდგომ დამუშავებასა და ხილის და ბოსტნეულის ლოგისტიკაში სასერტიფიკატო კურსების შემუშავება და დანერგვა

მოსავლის შემდგომ დამუშავებასა და ხილის და ბოსტნეულის ლოგისტიკაში სასერტიფიკატო კურსების შემუშავება და დანერგვა

ლოგისტიკაში დუალური პროფესიული განათლების პროგრამის შექმნა და დანერგვა

ლოგისტიკაში დუალური პროფესიული განათლების პროგრამის შექმნა და დანერგვა

ლოგისტიკაში ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის დანერგვა

ლოგისტიკაში ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის დანერგვა

საქართველოში მიწოდების ჯაჭვის ოპერირების სარეფერენციო მოდელის (SCOR) დანერგვა

საქართველოში მიწოდების ჯაჭვის ოპერირების სარეფერენციო მოდელის (SCOR) დანერგვა

გერმანულ-კავკასიური ლოგისტიკური ცენტრის (GCLC) დაფუძნება

გერმანულ-კავკასიური ლოგისტიკური ცენტრის (GCLC) დაფუძნება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მარაგების მართვის და სასაწყობო ლოგისტიკის გაუმჯობესება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მარაგების მართვის და სასაწყობო ლოგისტიკის გაუმჯობესება

თბილისის სატრანსპორტო ნაკადების ანალიზი

თბილისის სატრანსპორტო ნაკადების ანალიზი